•      

    อิ่มบุญสุขใจ ร่วมใจให้โลหิต เดือนมิถุนายน 2561
    สงกรานต์บ้านแก้ว 2560
    ิBJC plant visit
    Rajamangala University Of Technology Rattanakosin visited
    ROHM Intergrted Systems (Thailand) Co.Ltd. visited Thai Glass