•  

    อิ่มบุญสุขใจ ร่วมใจให้โลหิต เดือนมิถุนายน 2561

    อิ่มบุญสุขใจ ร่วมใจให้โลหิต เดือนมิถุนายน 2561
  •  

    สงกรานต์บ้านแก้ว 2560

    เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "สงกรานต์บ้านแก้ว" เพื่อเป้นการสืบสานประเพณีไทย โดยเริ่มช่วงเช้าด้วยกิจกรรมตักบาตรบ้านแก้ว อีกทั้งยังเพิ่มความสนุกสนานกับกิจกรรมตักไข่การกุศล สำหรับช่วงบ่ายมีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและพนักงานที่เกษียณอายุงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร ผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ BJC1 เป็นประธานในพิธี ปิดท้ายด้วยกิจกรรม "ผู้บริหารพบปะพนักงาน"
  •  

    ิBJC plant visit

    November 17th 2016,  Berli Jucker Public Company Limited visited BP plant for learning about process of glass packaging product. We have Mr. Teerachai  Konekit - Assistant Vice President - Batch & Furnace BP, Mr Sakrin Rueangsiri – Production - BP5 and team to be the facilitator for this group.
  •  

    Rajamangala University Of Technology Rattanakosin visited

    October  20    2016, Students from Rajamangala University Of Technology Rattanakosin visited BP plant for learning about process of glass packaging product.  We have Mr. Supornchai  Somboonpatarakit - Vice President - Operations TGI, Mr. Sakrin Rueangsiri - Productions Manager - BP5 and team to be the facilitator for this group