TGI SOCIAL RESPONSIBILITY


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ โดยคณะผู้บริหาร พนักงานและชาวบ้านชุมชนข้างเคียง ต่างร่วมกัน “ทำบุญตักบาตรคนบ้านเดียวกัน” ประจำเดือนตุลาคม โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป จากวัดศรีวารีน้อย เพื่อให้พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคมและพนักงานผู้มีจิตศรัทธาได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ซึ่งถือเป็นการสร้างทานบารมีและเป็นศิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

“จิตอาสาเพื่อสังคม” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ทีมงาน CSR ได้รับเกียรติจากคุณสามารถ ศรีวิทยะ ผู้จัดการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพนักงานสัมพันธ์ ตัวแทนบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกฟุตซอล จำนวน 8 ลูก ลูกเปตอง จำนวน 2 ชุด ให้โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ในงาน ”SPORT DAY WSN GAME 2016” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนวัดศรีวารีน้อย โดยได้รับเกียรติจาก จ่าโทปัญญา สุขแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ.
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)และบริษัท ไทยมาลายา กลาส จำกัด จัดพิธีส่งมอบอาคารห้องสมุดเพื่อแก้วและงานปรับปรุงศาลา ณ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมป์) ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งเป็นความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานกลุ่มแก้วประเทศไทย
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 พนักงานจิตอาสาแผนกวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกล เป็นตัวแทนบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ในการมอบโคมไฟส่องสว่างจำนวน 10 ชุด และเข้าทำการติดตั้งภายในอาคารโดม ณ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ