•  

  อิ่มบุญสุขใจ ร่วมใจให้โลหิต เดือนมิถุนายน 2561

  อิ่มบุญสุขใจ ร่วมใจให้โลหิต เดือนมิถุนายน 2561
 •  

  สงกรานต์บ้านแก้ว 2560

  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "สงกรานต์บ้านแก้ว" เพื่อเป้นการสืบสานประเพณีไทย โดยเริ่มช่วงเช้าด้วยกิจกรรมตักบาตรบ้านแก้ว อีกทั้งยังเพิ่มความสนุกสนานกับกิจกรรมตักไข่การกุศล สำหรับช่วงบ่ายมีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและพนักงานที่เกษียณอายุงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร ผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ BJC1 เป็นประธานในพิธี ปิดท้ายด้วยกิจกรรม "ผู้บริหารพบปะพนักงาน"
 •  

  ิBJC เยี่ยมชมโรงงาน

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559   บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด   เข้าเยี่ยมชมบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)    เพื่อศึกษากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว และกระบวนการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์แก้วในคลังสินค้า โดยได้รับเกียรติจากคุณธีระชัย  กลกิจ ผู้จัดการฝ่ายวัตถุดิบและเตาหลอม - บางพลี กล่าวต้อนรับและพูดถึงภาพรวมองค์กร คุณศักรินทร์ เรืองศิริ ผู้จัดการส่วนการผลิตบางพลี 5 และทีมงานมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการผลิตในครั้งนี้
 •  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชม

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559   นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชม บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษากระบวนการทำงานทางด้านวิศวกรรมของโรงงาน และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากคุณสุพรชัย  สมบูรณ์ภัทรกิจ ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ - ไทยกลาส กล่าวต้อนรับและพูดถึงภาพรวมองค์กร  คุณศักรินทร์ เรืองศิริ ผู้จัดการส่วนการผลิตบางพลี 5 และทีมงานมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการผลิต