Application Form
PR NUMBER :
POSITION :
Forming Operator
LOCATION :
BANGPLEE PLANT
EDUCATION LEVEL :
High Vocational
DETAIL :

รายละเอียดงาน

  • ควบคุมการหล่อเย็นอุปกรณ์เบ้า เพื่อรักษาอุณหภูมิเบ้าให้เป็นไปตามค่าที่กำหนด แก้ไขและป้องกันเครื่องจักรติดขัด
  • วิเคราะห์หาสาเหตุและปฏิบัติการแก้ไขปัญหา / ปรับปรุง ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ บันทึกข้อมูล
  • ทำความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณสถานที่ทำงาน

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับ ปวส.อุตสาหกรรมทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • อายุ 20-30 ปี
  • จำนวน 10 อัตรา
   
FULL NAME :
ID CARD :
ADDRESS :
PHONE NUMBER :
EMAIL :
PICTURE :
The file size limit 2 MB.
RESUME :
The file size limit 2 MB.
Type the code:
CAPTCHA Image
Refresh Image